Danh mục sản phẩm
0967.237.777
Hiển thị

Tượng Bác Hồ

Tượng Bác Hồ bằng đồng - Đồ Đồng Quang Hà™

Tượng Bác Hồ bằng đồng là vật phẩm ý nghĩa thể hiện tấm lòng thành kính của dân tộc Việt Nam đối với vị lãnh tụ tối cao, thường được đặt tại những nơi trang trọng, sản phẩm có sẵn tại cơ sở Đồ Đồng Quang Hà.