Danh mục sản phẩm
0967.237.777
tượng phật Thích Ca bằng đồng tọa lạc trong tư thế kiết già trên đài sen, tượng được đúc bằng đồng vàng hoặc đồng đỏ khắc họa các chi tiết trên y phục 
Hiển thị

Tượng phật Thích Ca