663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Công Ty TNHH đúc đồng mỹ nghệ Quang Hà
Hotline
0944 58 1111
Danh mục sản phẩm

Những Câu Niệm Phật Linh Ứng Cầu Bình An Tai Qua Nạn Khỏi

Niệm Phật có rất nhiều lợi ích bao gồm cả tiêu tai giải nạn, giữ cho con người sự bình tĩnh, thăng bằng, tự tại thoải mái hơn trước những khó khăn. Điều quan trọng nhất khi niệm Phật để được linh ứng đó là nhất tâm bất loạn, với tấm lòng thành cùng sự tin tưởng, luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực sẽ giúp việc niệm chú trì tụng thêm ý nghĩa hơn. Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng được Đồ Đồng Dung Quang Hà sưu tầm từ các vị sư Thầy hy vọng có thể giúp gia chủ tiêu trừ tai nạn, chuyển nghiệp hưởng thọ phước báo. 

>> Xem ngay: Bộ sưu tập 276+ mẫu tượng Phật bằng đồng cực đẹp phù hợp với mọi gia đình

Những câu niệm Phật linh ứng

Những nghịch cảnh, tai nạn, khổ đau mà chúng ta đang phải trải qua đều là do luật nhân quả mà thành. Cách để chuyển biến, tiêu trừ những chấp niệm nhanh nhất chính là thành tâm niệm Phật. Niệm Phật rất đơn giản, không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt sang hèn ai cũng có thể niệm, niệm ở đâu cũng được, không phân biệt tịnh hay bất tịnh, giữ giới hay không giữ giới,...  Không phân biệt bạn quy y hay chưa, cứ niệm Phật sao cho thuận theo bản nguyện của Phật chắc chắn được vãng sanh. Trong kinh Phật từng nói chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử. 

Những câu niệm Phật linh ứng

Những câu niệm Phật linh ứng

Chúng ta phải thành tâm niệm Phật vì "Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ" tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm ta chuyên nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn phải tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình.

 

Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng với tâm thành và sự tin tưởng:

Đầu tiên gia chủ cần đọc 3 lần Thần chú tịnh tam nghiệp: 

Án Ta Phạ Bà Phạ. Thuật Đà Ta Phạ. Đạt Ma Ta Phạ. Bà Phạ Thuật Độ Hám

 

1. Nam Mô A Di Đà Phật: Câu niệm Phật này hiện thường được các Phật tử dùng để chào hỏi nhau, hàm chứa sự nhắc nhở  hướng về sự giác ngộ, sống theo giáo lý Phật dạy.

 

2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Khi niệm câu này gia chủ cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Đức Phật là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng ánh đạo vàng trong nhân gian.

Những câu niệm Phật linh ứng

Những câu niệm Phật linh ứng

>> Xem thêm sự tích Phật Tổ Như Lai - Vị Phật đầu tiên trên trái đất

3. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật: Niệm câu này có thể giúp làm tiêu tan hết mọi hận thù hờn ghét, mọi đau khổ phiền não, triệt trừ hết mọi ma vương quỷ dữ trong lòng dạ con người.

 

4. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật: Đọc thần chú này để cảm được uy lực của Phật Dược Sư, nương nhờ vào Ngài mà họa tai tan biến, lòng chúng ta sáng lên, kinh Phật gọi là các vị tinh tú hiện trong lòng chúng ta khiến cho bầu trời đen tối của tâm tan mất. 

 

5. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát: Khi niệm câu này gia chủ sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn Đức Phật Thích Ca có dạy rằng “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

 

6. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát: Niệm câu này có thể giúp làm tiêu tan nghiệp chướng, siêu độ vong linh, được Ngài bảo vệ vạn sự bình an

Những câu niệm Phật linh ứng

Những câu niệm Phật linh ứng

>> Xem thêm sở nguyện tiêu tan giải nạn - Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

7. Án Lam: Tịnh Pháp - Niệm tưởng hoặc tụng chú này sẽ giúp ba nghiệp thảy đều thanh tịnh, tất cả tội chướng tận diệt tiêu trừ. Tâm an thì vạn vật an. 

 

8. Án Xỉ Lâm Bộ Lâm: Thần chú giúp gia chủ an lạc thoải mái, tùy cơ duyên mà linh ứng. 

 

9. Úm Ma Ni Bát Di Hồng hay Án Ma Ni Bát Di Hồng: Om Mani Padme Hum là một câu tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và đây cũng được xem là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.

 

10. Úm Xỉ Lạc Hê Diêm: Trong tất cả thần chú thì đây là thần chú cao thượng tùy ý thành tựu nhất, làm đại tôn thắng trong cả thế gian. Nếu có người cầu tiền tài cho họ được đại tự tại thì sẽ khiến cho hiền lành, đối với các loài hàm thức thì làm cho tâm tánh trở nên bi mẫn, có kẻ oán nghịch ấy thảy đều thuận theo.

Những câu niệm Phật linh ứng

Những câu niệm Phật linh ứng

11. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha Bộ Lâm: Một thần chú của Phật chuẩn đề, giúp xua đuổi âm hồn đeo bám ra khỏi. Trong kinh Phật dạy rằng “Nếu những người tại gia nam nữ thường xuyên tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương. Ra làm việc gì đều được vạn sự hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.”

 

12. Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi Giam Thọ, Giam Thọ Đa Chi Bà Chi Tà Bà Ha: Đây là chú trừ bùa ngải thư ếm. Nếu gia chủ bị thư ếm, bùa ngải, bị ếm cho phá sản, cho tan cửa nát nhà, cho bệnh tật ngớ ngẩn,... bị ếm trù rủa bằng bất cứ tà thuật nào, bất cứ nơi nào khi tụng chú này tất cả đều bị tiêu diệt. 

 

Với mỗi câu trên niệm từ 3 lần trở lên, càng nhiều càng tốt, liên tục hàng ngày kết hợp với việc ăn chay sẽ rất linh ứng. (Nếu có thể ăn chay ít nhất mỗi tháng 2 lần vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch)

>> Xem thêm Ý nghĩa cúng dường tượng Phật - Tích lũy phước đức ngàn đời

Cách niệm Phật tại gia 

Người niệm Phật nhiều mà người được vãng sanh lại ít một phần là do cách niệm Phật thiên về tự lực, tạp hạnh, tạp tu. Tổ Thiện Đạo hóa thân của đức Phật A Di Đà có dạy rằng: “Nếu bỏ tạp hạnh, mà chuyên 1 câu 6 chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, nương nhờ hoàn toàn vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, thì vạn người tu, vạn người được vãng sanh”.

Những câu niệm Phật linh ứng

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng thếp vàng

Sớm khi mới dậy và tối trước khi ngủ, tối thiểu nên niệm Phật từ 15 phút. Cái tâm yên tĩnh của buổi sáng sớm, buổi tối muộn từng câu từng câu mà niệm Phật giúp nghiệp chướng nhanh tiêu trừ, phước đức nhanh tăng trưởng. Nhất là trong từng câu Phật hiệu không xen tạp niệm, trong lòng sẽ cảm thấy an tường tịch tĩnh. Dù nhà gia chủ có bàn thờ Phật hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc niệm Phật của gia chủ. Bởi bất cứ thời điểm nào, ở đâu, đi đứng, nằm ngồi… đều niệm Phật được. Lại nên thường nhớ niệm Phật để có pháp hỷ, mọi việc ổn định và thuận lợi. 

Những câu niệm Phật linh ứng

Những câu niệm Phật linh ứng

>> Xem thêm "Những lưu ý bạn hay mắc phải" trong cách thỉnh Phật về thờ

Bí quyết để niệm Phật được linh ứng đó là đừng vội vàng, đừng mong cầu nhất tâm. Đừng cầu thần thông quảng đại hay phát hiện các cảnh giới. Cứ an nhiên mà niệm Phật, mọi thứ sẽ không mong cầu mà tự được. Niệm Phật quan trọng nhất chính là nơi chí tâm chứ không phải nơi số lượng nhiều hay ít. Bởi mục đích trọng yếu của con người chúng ta khi niệm Phật là vãng sanh chứ không vì điều gì khác. Xin khắc cốt ghi tâm điều này!

 

Nguyện cho tất cả những ai có duyên gặp được những câu niệm Phật linh ứng này, đều chuyên một tâm trì niệm, có sự tin tưởng luôn giữ được sự an yên tích cực chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nếu gia chủ có nhu cầu thỉnh tượng Phật về thờ tại gia có thể truy cập website: dongmynghe.com.vn hoặc gọi ngay đến hotline: 0967.23.7777 để được các chuyên viên tư vấn và báo giá chi tiết nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo! 

Có thể gia chủ cũng quan tâm:

>> Tổng hợp những mẫu tượng Phật đẹp chất lượng được ưa chuộng nhất hiện nay

 

 

Nếu quý khách có nhu cầu về các sản phẩm đồ đồng, xin vui lòng liên hệ tại:

   • Số 9 B1 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

   • Số 661 - 663 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

  • Hotline/Zalo: 0967.23.7777        Telephone: 02466.747.666

  • Website: https://dongmynghe.com.vn

  • Email: ducdongqh@gmail.com

  • Chúc Quý Khách hàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý và hài lòng về chất lượng!